Kosten voor gebruik van je kaart

Binnen België en de gehele Europese Monetaire Unie is het gebruik van een Visa of Mastercard in winkels en webshop gratis. Het bezit van een krediet- of prepaidkaart en bepaalde omstandigheden brengen wel geringe kosten met zich mee.

Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikelijke en algemene kosten.
Let op: naast deze kosten kan de bank je nog andere kosten aanrekenen tegen door hen bepaalde tarieven.

Het bezitten van een kaart:

  • Een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage aan de bank die je de kaart heeft bezorgd.
  • Premies voor verzekeringen of reisbijstand die zijn gekoppeld aan je kaart.


Aankopen in een andere valuta dan de euro:

  • Bij aankopen of geldopnemingen in een vreemde valuta kan er een kost voor de wisselkoers worden aangerekend. Dit is een percentage van het aankoopbedrag.
  • Deze kost wordt verrekend in de wisselkoers die gebruikt wordt om de aankoop naar euro te converteren. De gebruikte wisselkoers vind je terug op je uitgavenstaat.


Geld opnemen aan een geldautomaat:

  • Meestal wordt er voor een geldopneming aan een betaalautomaat kosten aangerekend. Dit kan een vast bedrag zijn per geldopneming of een percentage van het opgenomen bedrag.
  • De kosten tussen geldopnemingen in euro en in andere valuta kunnen verschillen.
  • De aangerekende kosten worden vermeld op je uitgavenstaat en in de app of op de website van je bank bij de details van je aankopen.


Geld opnemen in een wisselkantoor:

  • Dezelfde principes als bij een geldopneming aan een geldautomaat zijn van toepassing.
  • Een wisselkantoor kan ook nog bijkomende kosten aanrekenen. Informeer je steeds op voorhand bij het wisselkantoor wat de geldopneming je precies zal kosten.