nl fr
Betwistingen


Heeft u twijfel over een verrichting met een tankkaart?

Voor betwistingen in verband met bankkaarten met tankfunctie richt u zich tot uw bank.
Voor betwistingen met bedrijfstankkaarten richt u zich ofwel tot uw werkgever ofwel tot de petroleummaatschappij of het tankstation dat de kaart uitgeeft.