nl fr
Privacy


equensWorldline SE Belgian Branch,  Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel (hierna "equensWorldline","wij", "ons" genoemd), treedt met betrekking tot de gegevens verzamelt op deze website op als verwerker ten behoeve van de bank waar u uw kaart gekregen heeft (verwerkingsverantwoordelijke). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de privacy policy van uw bank.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de privacy policy van uw bank.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze Site kan u gevraagd worden om een registratieformulier in te vullen om te kunnen inschrijven op bepaalde diensten of om bijkomende informatie te ontvangen. Op de registratieformulieren op onze Site moeten gebruikers persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres, etc). Voor elk van de velden van het registratieformulier zal worden aangegeven of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is. Het niet invullen van velden die zijn aangeduid als "verplicht", zal tot gevolg hebben dat de inschrijving op een dienst of nieuwsbrief of het verzoek om informatie zal geweigerd worden.

2.  Hoe wij uw gegevens gebruiken

Als verwerker van gegevens ten behoeve van de bank waar u uw kaart gekregen heeft, zullen wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan uw verzoeken en te antwoorden op de specifieke vragen die u stelt via de contactformulieren.

Wij gebruiken uw contactgegevens ook om een antwoord te geven op alle vragen die u zou kunnen hebben over ons bedrijf, onze aanbiedingen, producten en diensten en in het algemeen, om in staat te zijn om met u te communiceren. op voorwaarde dat wij uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige instemming hebben gekregen om uw gegevens te gebruiken voor deze doeleinden. .

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen de bank die uw kaart heeft uitgegeven. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet de bank is die uw kaar heeft uitgegeven. Met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken indien de verantwoordelijke voor de verwerking ons hiervoor de toestemming heeft gegeven..

3. Toegang tot uw gegevens en uw recht om te corrigeren / weigeren

Om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld via deze Site, om fouten in die informatie te corrigeren, of om uw interesses, voorkeuren of andere aspecten van uw gebruikersprofiel bij te werken, kunt u een e-mail te sturen naar webmaster-atosworldline@atosorigin.com of de verantwoordelijke voor de verwerking - de bank die uw kaart heeft uitgegeven - contacteren.

4. Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Deze Site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van geallieerde partners. Atos is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die andere websites.

5.  Gebruik van cookies

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Worldline NV de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Deze website (hierna: Site) gebruikt cookies die het navigeren door de website vergemakkelijken, uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren.

Voor Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website kunt u onze cookie policy consulteren op: mijnkaart.be / Cardstop.be

6. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar webmaster-atosworldline@atosorigin.com .