nl fr
Vragen over een bepaalde uitgavenstaat
Vragen over transacties op uw uitgavenstaat

U hebt vragen over uw uitgavenstaat? Lees snel verder en vind de antwoorden.


Details transactie

U hebt een vraag in verband met een transacties en u beschikt reeds over uw uitgavenstaat.
Dan kunt u hier meer details opvragen over deze transactie.

U hebt een vraag in verband met een transacties en u beschikt nog niet over uw uitgavenstaat .
Dan kunt u hier meer details opvragen over deze transactie.

Als u het niet eens bent met een transactie op de uitgavenstaat van uw kredietkaart, kunt u dit doorgeven aan Atos Worldline via een betwistingsformulier.

Omrekening vreemde valuta

Voor de omrekening van vreemde valuta wordt de wisselkoers gebruikt die geldig is op de dag dat de transactie geboekt wordt. Voor meer details kunt u terecht bij de uitgever van uw kaart (meestal uw bank).

Stopzetten periodieke betaling

Om een periodieke betaling met uw kaart stop te zetten moet u contact opnemen met de handelaar in kwestie. Indien u al contact opgenomen hebt maar de betaling toch nog voortgezet wordt, kan u de transacties betwisten

Saldo in uw voordeel

Een saldo in uw voordeel op uw uitgavenstaat wordt verrekend met de volgende betalingen. Gelieve dit contactformulier in te vullen indien u dit saldo toch teruggestort wilt krijgen.