nl fr
De uitgavenstaat
De uitgavenstaat

Als u cash betaalt, is het erg moeilijk om een overzicht te houden van uw uitgaven. Met een kredietkaart doen wij of uw bank het papierwerk in uw plaats: eens per maand krijgt u een duidelijk overzicht.


Praktisch

  • Al uw kredietkaarttransacties worden eens per maand in rekening gebracht en op een vaste datum afgesloten. Deze hangt af van de bank die de kaart uitgeeft en kan niet gewijzigd worden.
  • Bij de afsluiting sturen Atos Worldline of uw bank u een duidelijk overzicht van alle transacties. De terugbetalingsmodaliteiten hangen af van het akkoord dat u met uw kaartuitgever hebt ondertekend.
  • Om veiligheidsredenen vindt u op uw uitgavenstaten niet het volledige kaartnummer terug: een aantal cijfers wordt vervangen door de letter X, bijvoorbeeld 1234 56XX XXXX 7891.

Klik hier voor een voorbeeld van een uitgavenstaat van Visa of MasterCard.

Een kopie van de uitgavenstaat aanvragen

Indien de uitgavenstaat door Atos Worldline wordt opgestuurd, kunt u een kopie aanvragen door dit elektronische formulier in te vullen.

Indien de uitgavenstaat rechtstreeks door de uitgever van uw kaart wordt opgestuurd, kunt u bij hem een kopie van uw uitgavenstaat aanvragen.

U twijfelt of u een transactie hebt uitgevoerd, of over het bedrag van de transactie?

U hebt een vraag in verband met een transacties en u beschikt reeds over uw uitgavenstaat.
Dan kunt u hier meer details opvragen over deze transactie.

U hebt een vraag in verband met een transacties en u beschikt nog niet over uw uitgavenstaat .
Dan kunt u hier meer details opvragen over deze transactie.

Elektronische uitgavenstaat

Momenteel is het nog niet mogelijk uw uitgavenstaat elektronisch te ontvangen. De uitgever van uw kaart (meestal uw bank) zal u verwittigen wanneer zij beslissen over te stappen op een elektronische uitgavenstaat.