nl fr
Wijzigingen
Wijzigingen

Om uw adres, pincode of limiet te wijzigen moet u contact opnemen met uw bank.


Adres

U kunt uw adres laten wijzigen bij de uitgever van uw kaart (meestal uw bank). Zodra uw uitgever de adreswijziging heeft doorgevoerd, zullen alle volgende zendingen naar het nieuwe adres gebeuren. Als u door de adreswijziging uw uitgavenstaat niet heeft ontvangen, kunt u een kopie van de uitgavenstaat aanvragen.

Opgelet! Spaar&Pluk gebruikt het adres van uw persoonlijke online account. Controleer hier het geregistreerde adres. 

Pincode

Gelieve uw bank te contacteren om de pincode van uw betaalkaart te wijzigen.
 

Limiet wijzigen

Gelieve uw bank te contacteren als u de limiet van uw kredietkaart wenst te wijzigen. 

Bankrekening

Gelieve uw bank te contacteren om uw bankrekening verbonden aan uw uitgavenstaat te wijzigen.