nl fr

U hebt een suggestie voor een nieuwe rubriek of een ander leuk idee?

Een of meerdere velden bevat foutieve waarden.

Gelieve de foutmeldingen hieronder te controleren.

Stap 1 van 1

(* Required field)

Mijnkaart.be is úw website: uw mening telt en wij horen ze graag. Bezorg ons dus zeker uw creatiefste ideeën, en wanneer mogelijk houden wij er met plezier rekening mee!Met betrekking tot de door u meegedeelde gegevens treedt equensWorldline SE Belgian Branch op als verwerker ten behoeve van de bank waar u uw kaart gekregen heeft (verwerkingsverantwoordelijke). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de privacy policy van uw bank.

Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden. In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt equensWorldline SE Belgian Branch geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.