nl fr
Gegevens wijzigen
Gegevens wijzigen

Uw persoonlijke gegevens kloppen niet? Lees hier hoe u deze kan wijzigen.


Adres

U kunt uw adres laten wijzigen bij de uitgever van uw kaart (meestal uw bank). Zodra uw uitgever de adreswijziging heeft doorgevoerd, zullen alle volgende zendingen naar het nieuwe adres gebeuren. Als u door de adreswijziging uw uitgavenstaat niet heeft ontvangen, kunt u een kopie van de uitgavenstaat aanvragen.

Opgelet! Spaar&Pluk gebruikt het adres van uw persoonlijke online account. Controleer hier het geregistreerde adres. 

Aanspreektitel (Mr. - Mevr.)

U kunt de aanspreektitel (Mr. - Mevr.) die op uw uitgavenstaat verschijnt bij de uitgever van uw kaart (meestal uw bank) laten aanpassen. 

Taal

U kunt de taal van uw uitgavenstaat bij de uitgever van uw kaart (meestal uw bank) laten aanpassen. 
 

Afsluitingsdatum

Al uw kredietkaarttransacties worden eens per maand in rekening gebracht en op een vaste datum afgesloten. Deze hangt af van de bank die de kaart uitgeeft en kan niet gewijzigd worden.