nl fr
Verlies of diefstal
Verlies of diefstal

Bent u uw kaart kwijt of is ze gestolen? Vreest u dat uw kaart onrechtmatig gebruikt zal worden? Een telefoontje naar Card Stop op het nummer 070 344 344 volstaat om uw kaart te blokkeren. 24 uur op 24, 7 dagen op 7.


Kaart verloren of gestolen?

Bel onmiddellijk naar Card Stop: 070 344 344
Ook vanuit het buitenland: +32 70 344 344

Card Stop blokkeert uw kaart onmiddellijk: dag en nacht, 7 dagen op 7.

De meeste betaalkaarten worden automatisch door een nieuwe kaart met een nieuwe code vervangen in geval van verlies, diefstal of fraude. Deze informatie kan bevestigd worden door onze medewerkers op het moment van uw oproep of door de uitgever van uw kaart. (meestal uw bank). 

Opgelet:
bij misbruik van uw kaart vóór uw aangifte blijft uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de Algemene Voorwaarden vermeld staat. Meld het verlies of de diefstal binnen de 24 uur ook bij de lokale politie. Vraag een kopie of het nummer van het proces-verbaal.

Om veiligheidsredenen neemt Card Stop uw oproep op band op. Noteer en bewaar het dossiernummer dat u bij uw oproep krijgt. U hebt het nodig voor de verdere afhandeling van uw dossier.

Indien u doof, slechthorend of spreekgehinderd bent, klik dan hier voor een alternatieve procedure.