nl fr
Betalingsmodaliteiten
Betalingsmodaliteiten

De terugbetalingsmodaliteit hangt af van het akkoord dat u met de uitgever van uw kaart (meestal uw bank) hebt ondertekend. We zetten de mogelijkheden kort op een rijtje. Voor meer informatie of voor het veranderen van de modaliteiten kunt u terecht bij de uitgever van uw kaart.


Kredietkaart: de kaarthouder betaalt elke maand het volledige bedrag van zijn aanko(o)p(en) terug op de datum die hij terugvindt op zijn uitgavenstaat.

« Revolving » kredietkaart: de kaarthouder heeft de mogelijkheid zijn aankopen gespreid terug te betalen.

Prepaid of voorafbetaalde kaart: het bedrag dat besteed kan worden, werd op voorhand door de kaarthouder betaald.